خیریه بیت الزهرا ارائه‌ی خدمات و تسهیلات به مددجویان

آماده سازی و بسته بندی ارزاق ماه مبارک رمضان

آماده سازی و بسته بندی ارزاق ماه مبارک رمضان