خیریه بیت الزهرا ارائه‌ی خدمات و تسهیلات به مددجویان

توزیع ارزاق و سبد کالا مهر ماه

توزیع ارزاق و سبد کالا مهر ماه