خیریه بیت الزهرا ارائه‌ی خدمات و تسهیلات به مددجویان 02133737711

گزارش کار خیریه

شرحهزینهتاریخ
خرید ارزاق ماه مبارک رمضان برای مددجویان1040000001400/01/26 15:47
خرید ویلچر برای خانم یلدا عسگری500000001400/01/01 19:38
خرید جهیزیه415000001400/01/01 19:37
خرید 3 راس گوسفند قربانی675000001400/01/01 19:36
خرید برنج ایرانی12000000001400/01/01 19:36
خرید ارزاق دی ماه خیریه1500000001400/01/01 19:35
خرید آجیل نوروزی برای مددجویان1725000001400/01/01 19:34
خرید ویلچر برای خانم گلنار دیناری730000001400/01/01 19:33
خرید گوشت گوسفندی3616100001400/01/01 19:32
خرید برنج ایرانی297000001400/01/01 19:32
خرید داروی مددجویان خیریه230000001400/01/01 19:31
هزینه درمان آبان ماه مرتضی ذی کی نی100000001400/01/01 19:31
هزینه درمان محمد طاها سلطانیان200000001400/01/01 19:30
خرید 140 پرس غذای گرم برای مددجویان280000001400/01/01 19:29
هزینه درمان دی ماه سبحان روزدار150000001400/01/01 19:27
هزینه درمان دی ماه یلدا خسرو پناه150000001400/01/01 19:26
هزینه درمان دی ماه مرتضی ذی کی نی150000001400/01/01 19:26
هزینه درمان دی ماه زینب نجفی150000001400/01/01 19:26
خرید ماشین لباسشویی برای مددجوی خیریه300000001400/01/01 19:25
پرداخت اجاره منزل خانم پروانه اقبال150000001400/01/01 19:24
خرید چای برای مددجویان 1932000001400/01/01 19:24
پرداخت هزینه درمان مرتضی ذی کی نی200000001400/01/01 19:23
پرداخت هزینه درمان سبحان روزدار150000001400/01/01 19:22
پرداخت هزینه درمان یلدا خسروپناه150000001400/01/01 19:22
پرداخت هزینه درمان زینب نجفی150000001400/01/01 19:22
پرداخت هزینه دندان پزشکی مددجو500000001400/01/01 19:21
پرداخت هزینه شیمی درمانی مرتضی ذی کی نی200000001400/01/01 19:20
خرید ارزاق اسفند ماه1955000001400/01/01 19:19
پرداخت ودیعه مسکن خانم پری سانبلی600000001400/01/01 19:18
هزینه درمان مددجویان خیریه خادمین بیت الزهرا850000001399/09/12 12:42
خرید غذای گرم برای مددجویان خیریه خادمین بیت الزهرا1161700001399/09/12 12:41
پرداخت ودیعه مسکن خانم پروانه کریمیان500000001399/09/12 12:41