خیریه بیت الزهرا ارائه‌ی خدمات و تسهیلات به مددجویان 02133737711

طرح آزادی زندانیان

موسسه خیریه و دارالایتام خادمین بیت الزهرا(س)
با مشرکت ستاد دیه جمهوری اسلامی ایران