خیریه بیت الزهرا ارائه‌ی خدمات و تسهیلات به مددجویان 02133737711

توزیع آبگوشت نذری بین ۵۰۰ مددجوی خیریه

توزیع آبگوشت نذری بین ۵۰۰ مددجوی خیریه