خیریه بیت الزهرا ارائه‌ی خدمات و تسهیلات به مددجویان 02133737711

پرداخت کمک هزینه درمان مددجوی محترم خیریه خادمین بیت الزهرا

پرداخت کمک هزینه درمان مددجوی محترم خیریه خادمین بیت الزهرا