خیریه بیت الزهرا ارائه‌ی خدمات و تسهیلات به مددجویان 02133737711

به لطف خدا و حمایت شما عزیزان،مبلغ آزادی زندانی مالی،تامین و به حساب ستاد دیه واریز شد

به لطف خدا و حمایت شما عزیزان،مبلغ آزادی زندانی مالی،تامین و به حساب ستاد دیه واریز شد