خیریه بیت الزهرا ارائه‌ی خدمات و تسهیلات به مددجویان 02133737711

خدمات

معرفی خیریه

اگر برای اولین بار است که با موسسه آشنا می شوید از اینجا می توانید اطلاعات کوتاه و کاملی درمورد موسسه و عملکرد آن کسب نمایید.

کمک های غیر نقدی

شما عزیزان میتوانید کمک های غیر نقدی خود اعم از پوشاک و سایر اقلام و وسایل رفاهی رابه موسسه تحویل دهید.

پرداخت آنلاین

شما می توانید مبالغ مورد نظر خود را شامل کمک به ایتام،صدقات ،وجوهات شرعی؛قربانی و… از طریق این درگاه ،به صورت آنلاین پرداخت نمایید.

تکفـل ایتــام

پس از تکمیل فرم تکفل ایتام، شما می توانید حمایت از فرشتگان کوچک را بر عهده بگیرید.

خرید لوازم التحریر

شما خیرین عزیز میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به پرداخت آنلاین کمک هزینه لوازم التحریر نمایید.پرداخت کمک هزینه خرید لوازم التحریر

انجام قربانی و عقیقه

پس از تکمیل فرم ثبت قربانی، شما می توانید انجام نذورات،قربانی و عقیقه خود را به ما بسپارید.قربانی و عقیقه شما به نحو احسن انجام می شود و بین افراد بی بضاعت و ایتام توزیع می گردد.

زندگی نباتی

خانواده مددجویان زندگی نباتی با هزینه های سنگین درمان و نگهداری این افراد روبرو هستند

حمایت از کودکان بی سرپرست

کودکان بی سرپرست و بد سرپرست در صورت عدم حمایت کافی در معرض بسیاری از آسیب های اجتماعی قرار دارند

حمایت از زنان سرپرست خانواده

زنان سرپرست خانوار برای اداره خانواده و تحصیل فرزندان نیازمند کمک های مادی و معنوی میباشند

حمایت از معلولین

افراد معلول و دارای ناتوانایی های جسمی و حرکتی،نیازمند کمک های مالی و اجتماعی برای رشد و قرار گرفتن در جامعه هستند