خیریه بیت الزهرا ارائه‌ی خدمات و تسهیلات به مددجویان 02133737711

گزارش کار خیریه

شرحهزینهتاریخ
خرید 5 راس گوسفند100000000 ریال1400/03/18 08:43
هزینه درمان کودکان تحت بیمار خیریه75000000 ریال1400/03/08 10:13
خرید یخچال،ماشین لباسشویی،جارو برقی،اجاق گاز جهت تامین بخشی از جهیزیه مددجوی محترم285000000 ریال1400/03/08 10:12
هزینه خرید داروی سالار پورمند10000000 ریال1400/02/16 10:26
خرید ماشین لباسشویی و یخچال52000000 ریال1400/02/09 09:6
خرید روغن نباتی لادن39500000 ریال1400/02/09 09:5
خرید گوسفند قربانی32000000 ریال1400/02/09 09:3
پرداخت هزینه درمان کودکان سرطانی و پروانه ای تحت پوشش خیریه130000000 ریال1400/02/05 11:23
خرید ارزاق ماه مبارک رمضان برای مددجویان104000000 ریال1400/01/26 15:47
خرید ویلچر برای خانم یلدا عسگری50000000 ریال1400/01/01 19:38
خرید جهیزیه41500000 ریال1400/01/01 19:37
خرید 3 راس گوسفند قربانی67500000 ریال1400/01/01 19:36
خرید برنج ایرانی1200000000 ریال1400/01/01 19:36
خرید ارزاق دی ماه خیریه150000000 ریال1400/01/01 19:35
خرید آجیل نوروزی برای مددجویان172500000 ریال1400/01/01 19:34
خرید ویلچر برای خانم گلنار دیناری73000000 ریال1400/01/01 19:33
خرید گوشت گوسفندی361610000 ریال1400/01/01 19:32
خرید برنج ایرانی29700000 ریال1400/01/01 19:32
خرید داروی مددجویان خیریه23000000 ریال1400/01/01 19:31
هزینه درمان آبان ماه مرتضی ذی کی نی10000000 ریال1400/01/01 19:31
هزینه درمان محمد طاها سلطانیان20000000 ریال1400/01/01 19:30
خرید 140 پرس غذای گرم برای مددجویان28000000 ریال1400/01/01 19:29
هزینه درمان دی ماه سبحان روزدار15000000 ریال1400/01/01 19:27
هزینه درمان دی ماه یلدا خسرو پناه15000000 ریال1400/01/01 19:26
هزینه درمان دی ماه مرتضی ذی کی نی15000000 ریال1400/01/01 19:26
هزینه درمان دی ماه زینب نجفی15000000 ریال1400/01/01 19:26
خرید ماشین لباسشویی برای مددجوی خیریه30000000 ریال1400/01/01 19:25
پرداخت اجاره منزل خانم پروانه اقبال15000000 ریال1400/01/01 19:24
خرید چای برای مددجویان 193200000 ریال1400/01/01 19:24
پرداخت هزینه درمان مرتضی ذی کی نی20000000 ریال1400/01/01 19:23
پرداخت هزینه درمان سبحان روزدار15000000 ریال1400/01/01 19:22
پرداخت هزینه درمان یلدا خسروپناه15000000 ریال1400/01/01 19:22
پرداخت هزینه درمان زینب نجفی15000000 ریال1400/01/01 19:22
پرداخت هزینه دندان پزشکی مددجو50000000 ریال1400/01/01 19:21
پرداخت هزینه شیمی درمانی مرتضی ذی کی نی20000000 ریال1400/01/01 19:20
خرید ارزاق اسفند ماه195500000 ریال1400/01/01 19:19
پرداخت ودیعه مسکن خانم پری سانبلی60000000 ریال1400/01/01 19:18
هزینه درمان مددجویان خیریه خادمین بیت الزهرا85000000 ریال1399/09/12 12:42
خرید غذای گرم برای مددجویان خیریه خادمین بیت الزهرا116170000 ریال1399/09/12 12:41
پرداخت ودیعه مسکن خانم پروانه کریمیان50000000 ریال1399/09/12 12:41