خیریه بیت الزهرا ارائه‌ی خدمات و تسهیلات به مددجویان 02133737711

شماره حسابها

روش‌های پرداخـت مبالـغ:

درگاه اینترنتی وب سایت: شما با تمامی کارتهای عضو شتاب می توانید از این درگاه با در دست داشتن رمز دومتان تراکنش مالی انجام دهید و در بخش توضیحات نیز نوع مصرف مبلغ را می توانید بیان نمایید و نیازی به ارسال پیامک نیست.

ورود به صفحه پرداخت اینترنتی