خیریه بیت الزهرا ارائه‌ی خدمات و تسهیلات به مددجویان 02133737711

مجوز ها

تصویر مجوز موسسه خیریه و دارالایتام خادمین بیت الزهرا س

تصویر مجوز موسسه خیریه و دارالایتام خادمین بیت الزهرا س