خیریه بیت الزهرا ارائه‌ی خدمات و تسهیلات به مددجویان 02133737711

گالری تصاویر

برگزاری جلسات مذهبی و هیئت های عزاداری و سخنرانی

برگزاری جلسات مذهبی و هیئت های عزاداری و سخنرانی

برگزاری اردوهای زیارتی برای خانواده های مددجویان محترم

برگزاری اردوهای زیارتی برای خانواده های مددجویان محترم

اردوی زیارتی قم و جمکران برای خانواده های محروم

اردوی زیارتی قم و جمکران برای خانواده های محروم

برگزاری جلسات عزاداری و هیئات مذهبی

برگزاری جلسات عزاداری و هیئات مذهبی

سرپرستی حدود ۴۶۵ مددجو توسط موسسه خیریه و...

سرپرستی حدود ۴۶۵ مددجو توسط موسسه خیریه و...

اردوی زیارتی مشهد مقدس برای خانواده های مددجویان

اردوی زیارتی مشهد مقدس برای خانواده های مددجویان

اردوی زیارتی آستان مقدس امازاده دانیال

اردوی زیارتی آستان مقدس امازاده دانیال

برگزاری اردوی زیارتی قم و جمکران برای خانواده...

برگزاری اردوی زیارتی قم و جمکران برای خانواده...

اردوی زیارتی قم و جمکران برای خانواده های مددجویان

اردوی زیارتی قم و جمکران برای خانواده های مددجویان

برگزاری اردوی زیارتی آستان مقدس امازاده دانیال

برگزاری اردوی زیارتی آستان مقدس امازاده دانیال