پرداخت الکترونيک

شما با تمامی کارتهای عضو شتاب می توانید از این درگاه با در دست داشتن رمز دومتان تراکنش مالی انجام دهید
جهت پرداخت به: تامین ارزاق و سبد کالا کمک هزینه غذای گرم صدقات هزینه درمان کودکان قربانی و عقیقه هزینه های جاری خیریه فطریه عام فطریه سادات کفاره نذورات لوازم التحریر جهیزیه
پرداخت الکترونیک