خیریه بیت الزهرا ارائه‌ی خدمات و تسهیلات به مددجویان 02133737711

پرداخت الکترونيک

شما با تمامی کارتهای عضو شتاب می توانید از این درگاه با در دست داشتن رمز دومتان تراکنش مالی انجام دهیدشما با تمامی کارتهای عضو شتاب می توانید از این درگاه با در دست داشتن رمز دومتان تراکنش مالی انجام دهید
جهت پرداخت به: تامین ارزاق و سبد کالا کمک هزینه غذای گرم صدقات هزینه درمان کودکان قربانی و عقیقه هزینه های جاری خیریه فطریه عام فطریه سادات کفاره نذورات لوازم التحریر جهیزیه
پرداخت الکترونیک