خیریه بیت الزهرا ارائه‌ی خدمات و تسهیلات به مددجویان 02133737711

به یاری شما عزیزان مبلغ آزادی دو تن از زندانیان جرایم غیر عمد استان البرز تامین گردید

به یاری شما عزیزان مبلغ آزادی دو تن از زندانیان جرایم غیر عمد استان البرز تامین گردید