خیریه بیت الزهرا ارائه‌ی خدمات و تسهیلات به مددجویان 02133737711

پرداخت هزینه درمان کودکان بیمار تحت پوشش

پرداخت هزینه درمان کودکان بیمار تحت پوشش